جلسه آموزش قرآن (روخوانی،روانخوانی- تجوید-صوت-لحن-مفاهیم) – یک شنبه شب ها – از ساعت ۱۹ الی ۲۱:۳۰ واقع در خیابان پیروزی – خیابان ۳۰ متری نیروی هوایی –  بالاتر از پمپ بنزین – دست چپ – بن بست بهاران – دارالقرآن ائمه بقیع (علیه السلام )  سامانه پیام کوتاه { ۱۰۰۰۱۳۹۰۴۵۰۰۰۰ }


اساتید و قاریان بین المللی
 • images (1)

  images (1)

  استاد حاج امین پویا

  متولد:۱۳۵۶

  شهرستان:تهران

  تحصیلات:کارشناس حسابداری

  اساتید: استاد امیر پویا( پدر) استادحسین موسوی بلده

  استاد علی سیاح گرجی استاد محسن موسوی بلده

  سابقه قرائت:از سال ۱۳۶۴

  سابقه تدریس:از سال۱۳۷۴

  نفر اول بین المللی هندوستان ۱۳۸۵

  نفر اول بین المللی روسیه ۱۳۸۹

  نفر اول بین المللی تونس ۱۳۹۰

  نفر دوم بین المللی مالزی ۱۳۹۱

   

  ادامه مطلب
 • download (3)

  download (3)

  استاد عباس امام جمعه

  متولد : ۱۳۴۵

  شهرستان: تهران

  تحصیلات:کارشناس علوم قرآن حدیث

  اساتید : استاد بیوک اصل محمدی

  استاد مولایی-استاد یحیی علیمردانی

  نفر اول بین المللی مالزی ۱۳۶۸

  نفر دوم بین المللی عربستان ۱۳۷۰

  نفر دوم اوقاف کشوری ۱۳۶۸

  سابقه تدریس : از سال ۱۳۷۰

  ادامه مطلب
 • images

  images

  قاری بین المللی  آقای حمید شاکرنژاد

  متولد: ۱۳۶۰

  شهرستان: مشهد

  نفر اول بین المللی ایران ۱۳۸۴

  نفر اول سراسری کشور ۱۳۸۴

  نفر سوم بین المللی مالزی

  ادامه مطلب
 • download (7)

  download (7)

  قاری بین المللی آقای رحیم خاکی

  متولد: ۱۳۵۳

  شهرستان: مراغه

  تحصیلات :کارشناسی مدیریت بین الملل

  اساتید : استادعلی اکبر حنیفی

  نفر دوم بین المللی ایران ۱۳۷۹

  نفر اول بین المللی سوریه ۱۳۷۶

  نفر اول اوقاف کشوری ۱۳۷۹

   

  ادامه مطلب
 • images

  images

  استاد سعید طوسی

  متولد: ۱۳۴۹

  شهرستان: مشهد

  اساتید: استاد رحیمی

  نفر اول بین المللی سوریه ۱۳۷۲

  نفر اول بین المللی مالزی ۱۳۷۷

  ادامه مطلب
 • images

  images

  استاد محمد حسین سعیدیان

  متولد:۱۳۴۶

  شهرستان: تهران

  تحصیلات: کارشناسی علوم قرآنی

  اساتید: استاد محسن موسوی

  استاد حاج علی اربابی-استاد خدام حسینی

  نفراول بین المللی مالزی ۱۳۷۰

  نفر دومسراسری اوقاف ایران ۱۳۶۹

   

   

  ادامه مطلب
 • download (2)

  download (2)

  استاد علی سیاح گرجی

  متولد: ۱۳۳۲

  شهرستان : تهران

  اساتید : استاد مولایی

  نفر اول بین المللی مالزی ۱۳۶۶

  نفر اول اوقاف تهران ۱۳۶۱

  نفر دوم اوقاف کشوری ۱۳۶۵

  ادامه مطلب
 • images

  images                                                                                 

  استاد حاج احمد ابوالقاسمی

  متولد:۱۳۴۷

  شهرستان: تهران

  اساتید: استاد محمد رضا ابوالقاسمی

  استادغفاری-استاد خدام حسینی

  نفر اول بین المللی مالزی ۱۳۷۱

  نفراول سراسری اوقاف ایران ۱۳۷۱

   

  ادامه مطلب
 • images

  images

  استاد جهانبخش فرجی

  متولد:۱۳۴۲

  شهرستان:خرم آباد

  تحصیلات:فوق لیسانس مهندسی شیمی

  سابقه قراءت وتدریس:۳۵ سال

  عضوشورای عالی قرآن

  نفر اول  بین المللی بنگلادش ۱۳۷۴

  نفر جهارم  سراسری کشور ۱۳۶۴

  نفر اول  دانشجویی کشور ۱۳۶۸

  ادامه مطلب
 • download (8)

  download (8)

  قاری بین المللی آقای حسین کرمی

  متولد : ۱۳۴۲

  شهرستان: اردبیل

  تحصیلات: فوق تخصص جراحی کلیه

  اساتید : استاد مولایی

  نفر اول بین المللی ایران ۱۳۷۸

  نفر دوم بین الملی مالزی ۱۳۷۲

  نفر سوم بین المللی بنگلادش ۱۳۷۴

  نفر اول اوقاف کشوری ۱۳۷۸

   

  ادامه مطلب
 • index

  index

  قاری بین المللی  آقای جعفر فردی

  متولد: ۱۳۶۰

  شهرستان: تهران

  تحصیلات: کارشناسی علوم قرآنی

  اساتید: استاد سعیدیان

  نفر اول بین المللی سوریه ۱۳۸۲

  نفر اول بین المللی تونس ۱۳۸۲

  نفر اول بین المللی هندوستان ۱۳۸۴

  نفر سوم سراسری اوقاف کشور ۸۲-۸۴-۸۷

   

  ادامه مطلب
 • index

  index

  قاری بین المللی آقای حامد شاکر نژاد

  متولد: ۱۳۶۲

  شهرستان: مشهد

  تحصیلات: کارشناسی بازرگانی

  عضو شورای عالی قرآن

  اساتید: جواد و مجتبی سادات فاطمی

  ادامه مطلب
 • download (4)

  download (4)

  استاد محمد عباسی

  متولد : ۱۳۴۵

  شهرستان : تهران

  تحصیلات : کارشناس علوم قرآن حدیث

  اساتید : استاد خدام حسینی

  نفر اول بین المللی ایران ۱۳۷۲

  نفر اول بین المللی هندوستان ۱۳۶۷

  نفر دومبین المللی مالزی ۱۳۷۳

  سابقه تدریس : از سال ۱۳۶۷

  ادامه مطلب
 • download (9)

  download (9)

  قاری بین المللی آقای قاسم رضیعی

  متولد : ۱۳۴۹

  شهرستان : ازنا ( لرستان )

  تحصیلات : دکترای پزشکی هسته ای

  اساتید : استاد حاج علی اربابی

  نفر اول بینالمللی ایران  ۱۳۸۱

  نفر اول بینالمللی سوریه ۱۳۷۸

  نفر اول بین المللی بنگلادش ۱۳۷۳

  نفر اول اوقاف کشوری ۱۳۸۱

   

  ادامه مطلب
 • images

  images

  قاری بین المللی  آقای حسین فردی

  متولد:۱۳۵۷

  شهرستان: تهران

  تحصیلات:کارشناسی الهیات

  اساتید:استاد سعیدیان

  نفر اول بین المللی ایران ۱۳۸۶

  نفر اول بین المللی هندوستان ۱۳۸۶

  نفر اول سراسرس اوقاف ایران ۱۳۸۶

   

   

  ادامه مطلب
 • download (1)

  download (1)

  قاری بین المللی آقای سیدمهدی تاج زاده

  متولد : ۱۳۵۷

  شهرستان : تهران

  تحصیلات :  مهندسی عمران آب

  اساتید : استاد محمدحسین سبز علی

  نفر اول بین المللی تونس ۱۳۸۱

  نفر چهارم اوقاف کشوری ۱۳۸۱

   

  ادامه مطلب
 • download

  download

  استاد محمدحسین سبز علی

  متولد : ۱۳۳۵

  شهرستان : تهران

  تحصیلات : کارشناس  عالی قرآن

  اساتید : استاد مولایی

  سابقه تدریس : از سال ۱۳۵۰

  نفر دوم مسابقات اوقاف کشوری ۱۳۶۰

  نفر چهارم بین المللی مالزی ۱۳۷۵

   

   

  ادامه مطلب
 • index

  index

  قاری بین المللی  آقای مسعود گرجی

  متولد: ۱۳۵۸

  شهرستان: تهران

  تحصیلات: کارشناس علوم قرآنی

  اساتید: استاد علی سیاح گرجی

  استاد محمد حسین سبزعلی

  نفر اول بین المللی مالزی ۱۳۸۰

  نفر دوم سراسری اوقاف ایران ۱۳۸۰

   

  ادامه مطلب
 • download (6)

  download (6)

  قاری بین المللی آقای کریم منصوری

  متولد : ۱۳۴۷

  شهرستان : آبادان

  اساتید : استاد سید صالح

  استاد گروسی-استاد رکابی

  نفر اول بین المللی ایران ۱۳۷۶

  نفر دوم بین المللی عربستان ۱۳۷۱

  نفر دوم بین المللی مالزی ۱۳۶۹

  نفر اول اوقاف کشوری  ۶۹و۷۶

  ادامه مطلب
 • download (5)

  download (5)

  استاد محمدرضا پور زرگری

  متولد : ۱۳۴۹

  شهرستان : تهران

  اساتید: استاد محسن موسوی بلده

  استاد خدام حسینی-استاد مولایی

  نفر اول بین المللی ایران ۱۳۷۳

  نفر اول اوقاف کشوری ۱۳۷۳

  سابقه تدریس : ۱۳۶۳

  ادامه مطلب
 • images

  images

  استاد حسن رضائیان

  متولد : ۱۳۳۴

  شهرستان : تهران

  شغل : متخصص طب سنتی

  اساتید: استاد مولایی

  نفر اول بین المللی ایران ۱۳۶۸

  نفر اول بین المللی آفریقای جنوبی ۱۳۷۸

  نفر اول اوقاف کشوری ۱۳۶۸

  سابقه تدریس : از سال ۱۳۵۲

  ادامه مطلب
اوقات شرعی

قاریان ممتاز کشور
 • download

  مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی

  ادامه مطلب
 • download

  مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی

  ادامه مطلب
 • download

  مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی

  ادامه مطلب
 • download

  مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی مطلب آزمایشی

  ادامه مطلب
صوت
جستجو
آخرین فیلم ها
دارالقرآن ائمه بقیع (ع)

واحد قرآنی حسینیه حضرت ولی عصر (عج)